Z ŻYCIA FUNDACJIZ_zycia_fundacji.html
KONSENSUS POLSKIKonsensus.html
KONTAKTKontakt.html
O NAS
STRONA GŁÓWNAStrona_glowna.html
DLA LEKARZADla_lekarza.html
SŁOWNICZEKSlowniczek.html
DLA PACJENTADla_pacjenta.html
• ZAŁOŻENIA STATUTOWEO_nas_-_zalozenia_statutowe.html
• ZARZĄDO_nas_-_zarzad.html
• CELE STATUTOWEO_nas_-_cele_statutowe.html

napisz

do nas

Polska Fundacja do Walki z Zakrzepicą „THROMBOSIS”

ul. Górczewska 228E

01-460 Warszawa

 

tel. 0-22 304 18 55

tel/fax 0-22 304 18 56

 

e-mail: info@tsklinika.pl

 

Nr konta ING Bank Śląski 34 1050 1025 1000 0023 0277 8895

 

NIP 522-28-02-501

Regon 140452222

 

KRS Nr 0000251697 w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego