ZARZĄD


Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.


Prof. Witold Z. Tomkowski - Prezes Zarządu

Dr Krzysztof M. Skup - Wiceprezes Zarządu

Dr Paweł J. Kuca - Wiceprezes Zarządu

Prof. Stanisław Filipecki - Członek Zarządu

Dr  Janusz A. Burakowski - Członek Zarządu

 

Fundator może, na wniosek Zarządu, powoływać Rady Programowe do poszczególnych rodzajów działalności,  powoływanych i odwoływanych przez Fundatora spośród przedstawicieli środowisk związanych z celami statutowymi Fundacji.

 
Z ŻYCIA FUNDACJIZ_zycia_fundacji.html
KONSENSUS POLSKIKonsensus.html
KONTAKTKontakt.html
O NASO_nas.html
STRONA GŁÓWNAStrona_glowna.html
DLA LEKARZADla_lekarza.html
SŁOWNICZEKSlowniczek.html
DLA PACJENTADla_pacjenta.html

powiadom

znajomych