Słowniczek:


 1. PunktoraPTT – ang. activated partial thromboplastin time, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji


 1. Punktordoustne antykoagulanty (synonim ang. VKA – vitamin K antagonists, preparaty stosowane w Polsce: acenocumarol i warfaryna)


 1. Punktorheparyny drobnocząsteczkowe (synonim ang. LMWH, preparaty stosowane w Polsce: dalteparyna, enoksaparyna i nadroparyna)


 1. PunktorHIT – ang. heparin induced throbocytopenia, małopłytkowość wywołana heparyną


 1. Punktorheparyna niefrakcjonowana, synonim ang. UFH


 1. PunktorICS – ang. International Consensus Statement


 1. PunktorINR – ang. international normalized ratio, międzynarodowy współczynnik znormalizowany


 1. Punktorprzewlekła niewydolność żylna


 1. Punktorpończochy o stopniowanym ucisku


 1. Punktorprzerywany ucisk pneumatyczny


 1. Punktorprotezoplastyka stawu biodrowego: THR – ang. total hip replacement


 1. Punktorprotezoplastyka stawu kolanowego: TKR – ang. total knee replacement


 1. Punktorzator tętnicy płucnej (ZTP)


 1. Punktorzakrzepica żył głębokich (ZŻG)


 1. Punktorżylna choroba zakrzepowo – zatorowa, ŻChZZ (ang. VTE)


Terminy:


 1. Punktorpierwotna profilaktyka przeciwzakrzepowa – stosowanie metod farmakologicznych lub fizycznych u chorych, u których istnieje ryzyko rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych np. przed zabiegami chirurgicznymi oraz w przypadkach ostrych chorób internistycznych czy neurologicznych


 1. Punktorleczenie ostrej fazy ZŻG/ZTP – stosowanie leków w przyjętych dawkach leczniczych w początkowym okresie terapii ZŻG/ZTP trwającym zazwyczaj 5-7 dni


 1. Punktorprzewlekła faza terapii ZŻG/ZTP – wielomiesięczne stosowanie antykoagulacji nazwane inaczej wtórną profilaktyką przeciwzakrzepową


 1. Punktorwtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa (synonim przewlekłej fazy terapii) - (kontynuacja leczenia ostrej fazy ZŻG/ZTP) – stosowanie leków w przyjętych dla wtórnej profilaktyki dawkach, stanowiące kontynuacje leczenia ostrej fazy ZŻG/ZTP


 1. Punktorprzedłużona wtórna profilaktyka przeciwzakrzepowa – stosowanie leków stanowiące kontynuację leczenia (przedłużenie obligatoryjnego okresu wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej). Trwają intensywne badania, które określą zarówno grupy leków, dawki oraz okres ich stosowania w tym wskazaniu.

 2. PunktorTriada Virchowa – w połowie XIX wieku (1856) Rudolf Virchow – niemiecki uczony, lekarz, twórca patologii komórkowej – wynalazł i ogłosił 3 zasadnicze przyczyny powstawania zakrzepów żylnych i zatoru tętnicy płucnej. Wskazał na:
  · zmiany w przepływie krwi,
  · zmiany w ścianie naczyniowej,
  · zmiany w samej krwi.
  Te trzy zasady zaburzonego przepływu krwi przez naczynia krwionośnie dopiero w 1964 roku zyskały miano triady Virchowa, której odkrycie miało decydujący wpływ na dalszą diagnostykę zakrzepicy żylnej. Doktryna ta jest aktualna do dziś.  


Uwaga: Szersze omówienie terminów znajduje się w tekście Konsensusu Polskiego


 
Z ŻYCIA FUNDACJIZ_zycia_fundacji.html
KONSENSUS POLSKIKonsensus.html
KONTAKTKontakt.html
O NASO_nas.html
STRONA GŁÓWNAStrona_glowna.html
DLA LEKARZADla_lekarza.html
SŁOWNICZEK
DLA PACJENTADla_pacjenta.html

napisz

do nas