powrót

150. rocznica ogłoszenia doktryny dotyczącej powstawania zakrzepów żylnych i zatoru tętnicy płucnej


W 2006 roku minęła w 150. rocznica ogłoszenia przez Rudolfa Virchowa doktryny dotyczącej powstawania zakrzepów żylnych i zatoru tętnicy płucnej – zwanej triadą Virchowa.
13 października 2006 r. Polska Fundacja do Walki z Zakrzepicą "Thrombosis" zainaugurowała swoją działalność międzynarodową konferencją naukową, która odbyła się w Warszawie, a przekaz satelitarny umożliwił uczestnictwo lekarzom z kilku innych miast w Polsce.

W konferencji tej wzięli udział wybitni naukowcy niemieccy i polscy. Podczas wykładów i dyskusji omówione zostały dokonania naukowe Rudolfa Virchowa oraz współczesne, najważniejsze zagadnienia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową.

Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce dr Reinharda Schweppe. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński skierował list okolicznościowy do organizatorów i uczestników konferencji.

Dostępne materiały:
pobierz - zaproszenie str. 1

pobierz - zaproszenie str. 2

pobierz - przemówienie ambasadora Republiki Federalnej Niemiec

pobierz - list z Kancelarii Prezydenta RP


 
Z ŻYCIA FUNDACJI
KONSENSUS POLSKIKonsensus.html
KONTAKTKontakt.html
O NASO_nas.html
STRONA GŁÓWNAStrona_glowna.html
DLA LEKARZADla_lekarza.html
SŁOWNICZEKSlowniczek.html
DLA PACJENTADla_pacjenta.html

napisz

do nas